Wapno palone
Frakcja 10-50 mm

Wapno wapniowe СL-90-Q (R5, Psv) 10-50 mm

EN 459-1:2015 Wapno budowlane

Opis produktu

Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

Wskaźniki jakości Norma Wskaźniki rzeczywiste
CaO+MgO ≥ 90 % ≥ 97 %*
MgO ≤ 5 % ≤ 2 %*
CO2 ≤ 4 % ≤ 3 %
SO3 ≤ 2 % ≤ 0,1 %*
SiO2 ≤ 1 %
Al2O3+Fe2O3 ≤ 1 %*
Wapno czynne ≥ 80 % ≥ 90 %
Stalość objętości Próba odpowiednia
Gęstość nasypowa  ≤ 0,8 kg/dm3
Reaktywność t60°С ≤ 10 min ≤ 4 min
Zawartość frakcji > 10mm ≤ 10 %
* – Obliczeń dokonuje się z uwzględnieniem strat podczas kalcynacji (na kalcynowaną substancję).

Wymagania normy EN 459-1 opierają się na wynikach badań wapna budowlanego określonych zgodnie z normą EN 459-2.

Zastosowanie

Wapno palone mielone jest produktem otrzymywanym przez kruszenie i mielenie wapna palonego na kawałki. Jego głównym składnikiem jest tlenek wapnia CaO. Wapno mielone wysokoreaktywne wykorzystywane jest głównie do produkcji cegieł silikatowych, w rolnictwie oraz ochrony środowiska.

Okres gwarancji

Gwarantowany termin przydatności do spożycia wapna palonego wynosi 30 dni od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią.

Wymagania standardowe:

Spełnia wymagania normy EN 459-1:2015

Typ:  CL 90 (R5, Psv)

Badania zgodnie z EN 459-2:2010