Grupa firm „GALVAPNO” jest krajowym i międzynarodowym producentem wapna i wapienia najwyższej jakości.

Firma świadczy pełen zakres usług w zakresie wydobycia kamienia wapiennego, produkcji i dostaw wapna na rynek krajowy i międzynarodowy.

W 2022 roku grupa spółek „GALVAPNO” uruchomiła na terenie kamieniołomu Striganetsky`ego nowy zmodernizowany kompleks wapienniczy w technologii SYNTHESIS włoskiej firmy QualiCal przy zaangażowaniu inwestycji zagranicznych.

Grupa firm „GALVAPNO” jest aktywną spółką działającą na Ukrainie w segmencie rynku B2B od 2017 roku oraz uważnie śledzi światowe wydarzenia, innowacje w świecie technologii i modernizacji. 

Praca firmy ukierunkowana jest nie tylko na rynek krajowy, ale również międzynarodowy oraz światowe standardy jakości wytwarzanych wyrobów. 

Zaletą naszej produkcji jest wydobycie wysokiej jakości wapienia oraz lokalizacja wszystkich mocy na terenie kamieniołomu Striganetsky, które zapewniają zgodność budowanego kompleksu wapienniczego z najwyższą możliwą efektywnością energetyczną i najwyższym poziomem bezpieczeństwa środowiskowego.

Dziś współpracujemy zarówno z dużymi, jak i małymi firmami. Nasz produkt znajduje zastosowanie w produkcji materiałów budowlanych, hutnictwie, energetyce, przemyśle chemicznym, rolnictwie. 

Nasze znane zaangażowanie w jakość produkcji gwarantuje zarówno międzynarodowym, jak i krajowym partnerom bezpieczeństwo, szybkość, niezawodność i odpowiedzialność współpracy w długim okresie.

Misja

GALVAPNO Group of Companies to progresywna i stabilna firma, która pracuje nad tworzeniem wysokiej jakości produktów spełniających wszystkie międzynarodowe standardy, aby zaspokoić potrzeby klientów krajowych i zagranicznych, w szczególności w sektorach budżetowych: energetyce, metalurgii, budownictwie drogowym.

Jesteśmy ukraińskim producentem wysokiej jakości wapna i kamienia wapiennego, jednym z liderów na rynku wapna.

Staramy się rozwijać w kierunku innowacyjnych rozwiązań dla naszych partnerów, pracowników i społeczeństwa, aby każdy czuł nasze wsparcie i niezawodność.

Wizja

Szybki rozwój firmy, uczciwa konkurencja, wiodąca pozycja na rynku krajowym i międzynarodowym, nawiązywanie i poszerzanie współpracy z europejskimi przedsiębiorstwami.

Dążymy do zwycięstwa na rynku i stymulowania wzrostu wskaźników produkcji, dbając o zasoby naszej planety i pomagając lokalnym społecznościom. Nasze aspiracje stanowią solidny fundament dla dalszego rozwoju i dobrobytu firmy, który planujemy osiągnąć poprzez nasze priorytety, aby być lepszym, bardziej mobilnym i bardziej jakościowym.

Firma planuje budowę trzech kolejnych zmodernizowanych pieców, uruchomienie nowej linii do produkcji mieszanek budowlanych, produkcję wszystkich frakcji wapna i kamienia wapiennego oraz zwiększenie zatrudnienia do 300 osób w odnowionym zakładzie produkcyjnym.

Pracownicy

W zakładach produkcyjnych Grupy firm „GALVAPNO” pracuje ponad 80 wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym czołowi specjaliści w dziedzinie wydobycia kopalin. 

Firma planuje utworzenie dodatkowych miejsc pracy w nowej produkcji.

Nasze certyfikaty