У 2018 році компанія запустила нову лінію по виробництву вапнякового меліоранту який широко використовується у сільському господарстві

Сільське господарство
Хімічна меліорація ґрунту — це комплекс заходів, спрямованих на докорінне поліпшення його властивостей з метою підвищення продуктивності сільськогосподарських культур. Це заміна небажаних у складі ґрунтового вбирного комплексу катіонів (водню, алюмінію, заліза, мангану в кислих ґрунтах і натрію – в лужних ґрунтах на кальцій). Надмірну кислотність ґрунту усувають вапнуванням, а надмірну лужність – гіпсуванням. Хімічну меліорацію проводять до внесення добрив з метою створення оптимальної реакції ґрунтового розчину, ліпшого засвоєння елементів живлення з ґрунту і внесених добрив. Її зазвичай проводять один раз за ротацію сівозміни або за кілька років. Основне цільове завдання – створити високу буферну ємність ґрунтів, що забезпечуватиме їх стійке функціонування за різних умов зовнішніх впливів і навантажень.
Твариництво
В монозернових раціонах сільськогосподарських тварин і птиці міститься недостатня кількість кальцію – найважливішої складової раціону. Його призначення: побудова кісткової тканини, участь у регулюванні реакцій крові, особливо, у згортанні крові, вплив на збудливість м’язової, нервової тканин. Кальцій є активатором ферментної системи, сприяє росту і розвитку молодого організму, сприяє підвищенню плідності маток, життєздатності приплоду, молочної продуктивності, а також стимулює яєчну продуктивність птиці. Дефіцит кальцію поповнюють, як правило, за рахунок кальційвмісних сполук. Джерелом кальцію є вапнякове борошно (Са СО3+ Mg СО3).
Рибництво
Рибопродуктивність водоймищ, як і родючість сільськогосподарських угідь, не залишається постійною. Вона змінюється в часі і залежить від гідрохімічного і термічних режимів водоймища, його замуленості, щільності і характеру розміщення вищої м’якої і жорсткої водної рослинності, а також від водного режиму, що визначає рівень води у водоймищах і його коливання. Багато в чому вона залежить і від експлуатації водоймищ і форми організації рибного господарства. Для забезпечення високої і стійкої рибопродуктивності водоймищ здійснюють рибогосподарську меліорацію. Одним із способів меліорації є вапнування водойми негашеним вапном — хімічний спосіб аерації. Воно використовується для нейтралізації середовища з кислого в нейтральне або слабо лужне, в якості добрив для дезинфекції ставів і в якості профілактичних засобів у боротьбі з хворобами риб. Змінюючи рН середовища до нейтрального або слабкокислого, вапно здатне сприяти посиленому розвитку гідробіонтів і прискорювати мінералізацію органічних речовин. Регулярне вапнування сприяє тимчасовому освітленню води завдяки осадженню сестону, частковому пригніченню фітопланктону і бактеріопланктону. Крім того, регулярне вапнування запобігає виникненню інфекційних і паразитарних хвороб риб.