Фракція 20-50 використовуется в мтелургіной промісловості як флюс та як меллиорант для розкіслення грунтів.